Formularz Zgloszeniowy

Ciągle poszukujemy utalentowanych inżynierów i pracowników odlewni, więc dlaczego nie złożyć wniosku teraz. Proszę wypełnić formularz w całości, wszystkie pola są wymagane.

DANE OSOBOWE    
Adres domowy
Kod pocztowy
Telefon domowy
Numer telefonu
Adres e-mail
 
Wysokość
Waga
Numer Ubezpieczenia Narodowego (N.I.)
Czy posiadasz aktualne prawo jazdy? Jeżeli Tak, proszę podać typ lub kategorie, (np. samochód, samochód ciężarowy itp.)
Czy jest bez punktów karnych?
Czy posiadasz uprawnienia na wózek widłowy?
     
KWALIFIKACJE   ZATRUDNIENIE
Czy posiadasz aktualny certyfikat/upoważnienie do udzielania pierwszej pomocy?
Jeśli TAK, proszę określić rodzaj lub podać szczegóły
 
Oczekiwane wynagrodzenie
Data mozliwosci rozpoczecia pracy
Czy kiedykolwiek wcześniej pracowałeś dla nas? TAK/NIE Jeśli TAK, to kiedy?
Czy byłeś już u nas na rozmowie kwalifikacyjnej? TAK/NIE
Jeśli TAK, to kiedy?
PROSZĘ PODAĆ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE INNEGO WCZEŚNIEJSZEGO ZATRUDNIENIA/UMIEJĘTNOŚCI/DOŚWIADCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ ISTOTNE DLA TEJ APLIKACJI:
Czy jesteś spokrewniony z jakimkolwiek pracownikiem w naszej firmie?
     
HISTORIA ZATRUDNIENIA   Wcześniejsze zatrudnienie
Rodzaj przedsiębiorstwa
Adres
Rola i obowiązki
Daty Zatrudnienia
Poczatkowe wynagrodzenie
Obecne/ Ostatnie wynagrodzenie
Powód odejścia
 
Rodzaj przedsiębiorstwa
Adres
Rola i obowiązki
Daty Zatrudnienia
Poczatkowe wynagrodzenie
Obecne/ Ostatnie wynagrodzenie
Powód odejścia
     
Referencje   Zainteresowania
Proszę podać dane dwóch osób , niespokrewnionych do których możemy zwrócić się o referencje
Adres pierwszej osoby
Numer telefonu pierwszej osoby
Stosunek do wnioskodawcy
 
Imię I nazwisko drugiej osoby
Adres drugiej osoby
Numer telefonu drugiej osoby
Stosunek do wnioskodawcy
 
     
HISTORIA MEDYCZNA    
Podane przez Ciebie informacje będą całkowicie poufne i są potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa Tobie i innym. Wszelkie wątpliwości można omówić podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Odpowiedz na poniższe pytania ,jeśli którykolwiek z poniższych stwierdzeń dotyczy Ciebie, proszę podać szczegóły poniżej.
TAK/NIE Numer rejestracyjny
Czy pali Pan/Pani papierosy?
Problem z krążeniem: żylaki, zapalenie żył, zakrzepica?
Choroba wibracyjna
Problemy z sercem: dusznica bolesna, nadciśnienie, zawał serca?
Problemy z klatką piersiową, takie jak astma?
Cukrzyca?
Padaczka czy omdlenia?
 
Niedawna operacja lub złamanie
Jakieś aktualne leki?
Kłopoty z plecami, artretyzm, reumatyzm?
Uraz kości, stawów, ścięgien, w tym ścięgien nadgarstków
Roszczenie z tytułu szkody przy pracy itp.?
Pracowałeś w branży o wysokim poziomie hałasu?
Czy masz jakieś problemy ze słuchem?
Wszelkie inne poważne problemy zdrowotne
     
Oswiadczenie    
Wyrażam zgodę na warunki Polityki Prywatności
Wyrażam zgodę na kontakt odnośnie ofert i promocji

Fakty przedstawione w niniejszym podaniu o pracę są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawdziwe i kompletne.
Podpis
  Nasz formularz zgłoszeniowy jest również dostępny do pobrania. Pobierz go, wypełnij i odeślij do nas.

PDFDownload Application Form >